Niepoprawna pisownia

jażembina

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jarzębina

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jażębina

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jarzembina

Niepoprawna pisownia