Poprawna pisownia

nie pasujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepasójesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pasójesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pasujerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pasujeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepasujesz

Niepoprawna pisownia