Poprawna pisownia

nie paliłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepaliłaś

Niepoprawna pisownia