Niepoprawna pisownia

nie odebrana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodebrana

Poprawna pisownia