Niepoprawna pisownia

nie od płatni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodpłatni

Poprawna pisownia, znaczenie: bezpłatni, nie wymagający wniesienia opłaty.


Niepoprawna pisownia

nie odpłatni

Niepoprawna pisownia