Niepoprawna pisownia

nie obrobieni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobrobieni

Poprawna pisownia