Niepoprawna pisownia

nie obce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobce

Poprawna pisownia