Niepoprawna pisownia

nie nudno

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być pisane rozdzielnie jako wyraźne zaprzeczenie słowa nudno.


Poprawna pisownia

nienudno

Poprawna pisownia