Niepoprawna pisownia

nie nażarty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienażarty

Poprawna pisownia