Niepoprawna pisownia

dente

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dęte

Poprawna pisownia