Niepoprawna pisownia

nie naj dłuższy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie najdłuższy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienaj dłuższy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajdłuższy

Niepoprawna pisownia