Poprawna pisownia

nie nadążam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nadonżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienadążam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienadonżam

Niepoprawna pisownia