Poprawna pisownia

byle jakie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bylejakie

Niepoprawna pisownia