Niepoprawna pisownia

nie na widzimy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzimy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nawidzimy

Niepoprawna pisownia