Niepoprawna pisownia

nie na ruszone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienaruszone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niena ruszone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie naruszone

Niepoprawna pisownia