Niepoprawna pisownia

nie myty

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa myty.


Poprawna pisownia

niemyty

Poprawna pisownia