Poprawna pisownia

nie mogła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemogła

Niepoprawna pisownia