Poprawna pisownia

nie mogąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mogądz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemogąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mogonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemogonc

Niepoprawna pisownia