Niepoprawna pisownia

gospodasze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gospodarze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gospodaże

Niepoprawna pisownia