Poprawna pisownia

nie marnować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemarnować

Niepoprawna pisownia