Niepoprawna pisownia

nie trafione

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietrafione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietrafjone

Niepoprawna pisownia