Niepoprawna pisownia

nie limitowane

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nielimitowane

Poprawna pisownia