Poprawna pisownia

nie liczysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczysz

Niepoprawna pisownia