Niepoprawna pisownia

wygryść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wygryźć

Poprawna pisownia