Poprawna pisownia

nie liczyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczyli

Niepoprawna pisownia