Niepoprawna pisownia

agonja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

agonia

Poprawna pisownia, znaczenie: stan poprzedzający zgon, inaczej konanie. Przenośnie oznacza również chylenie się ku upadkowi, dogorywanie, koniec.