Poprawna pisownia

nie liczył

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczył

Niepoprawna pisownia