Niepoprawna pisownia

nie krótko

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie: Nie krótko, ale długo.


Poprawna pisownia

niekrótko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekrutko

Niepoprawna pisownia