Niepoprawna pisownia

nie kredytowe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niekredytowe

Poprawna pisownia