Niepoprawna pisownia

nie korzystne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekorzystne

Poprawna pisownia