Poprawna pisownia

nie kłamały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekłamały

Niepoprawna pisownia