Poprawna pisownia

dążą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dąrzą

Niepoprawna pisownia