Poprawna pisownia

bezlitosna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez litosna

Niepoprawna pisownia