Poprawna pisownia

nie kłamałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekłamałeś

Niepoprawna pisownia