Poprawna pisownia

nie kłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekłam

Niepoprawna pisownia