Niepoprawna pisownia

nie karzdemu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie każdemu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekażdemu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekarzdemu

Niepoprawna pisownia