Niepoprawna pisownia

nie karzde

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie każde

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekażde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekarzde

Niepoprawna pisownia