Niepoprawna pisownia

nie zdjęte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdjęte

Poprawna pisownia