Niepoprawna pisownia

nie jedno krotny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednokrotny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejedno krotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednokrotny

Niepoprawna pisownia