Poprawna pisownia

strąciło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stronciło

Niepoprawna pisownia