Niepoprawna pisownia

nie jakiej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejakiej

Poprawna pisownia