Niepoprawna pisownia

nie jakiego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejakiego

Poprawna pisownia