Niepoprawna pisownia

nie jakich

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejakich

Poprawna pisownia