Niepoprawna pisownia

nie jadkiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejadkiem

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: dzieckiem lub osobą, która je niewiele lub wcale nie chce jeść.