Niepoprawna pisownia

nie jadka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejadka

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: dziecku (lub osoby), która je niewiele lub wcale nie chce jeść.