Niepoprawna pisownia

przetwczesna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedwczesna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przed wczesna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedwczesna

Niepoprawna pisownia