Niepoprawna pisownia

nie etyczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieetyczni

Poprawna pisownia