Niepoprawna pisownia

nie dyskretnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyskretnie

Poprawna pisownia