Poprawna pisownia

rtęć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rtenć

Niepoprawna pisownia