Niepoprawna pisownia

nie dyskretna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyskretna

Poprawna pisownia